Vi besökte ett center som tog tillvara på övergivna elefantungar. Där blev de uppfödda för att senare klara sig själva i naturreservaten. På centret fanns endast unga elefanter och två timmar varje dag så var det öppet för besökare.
Vi fick rida på matta och bada med elefanterna

Personalen


Joel


Hela ligan på väg ner i vattnet

En av de yngsta elefanterna just nuSimon och Joel
 


Eddie och Anton


Dags för ett dopp!